Radionica „Zdrava mama“

Jednom kada osvjestimo problem vrijeme je za poduzimanje koraka za rješavanje istog. A kako bi vam u tome pomogli, planirana je radionica 29.01.2022. pod vodstvom Diane Hajdo. Diana će na samom početku, u sklopu predviđenog predavanja, podijeliti svoje znanje s polaznicama, jer samo s punim razumijevanjem problema i svjesnim djelovanjem možemo efikasno napredovati u postizanju cilja.

Nakon uvodnog dijela, slijedit će stručni pregled polaznica te će Diana sa svakom individualno proći tehniku dijafragmalnog disanja koja je temelj za rehabilitaciju. A kako bi uspjeh bio zagarantiran, uz vašu neupitnu motivaciju i ustrajnost, kroz proces rehabilitacije polaznice će imati i Dianinu podršku i provjeru izvođenja vježbi i u periodu nakon radionice. […]

Dijastaza trbušnih mišića

Dijastaza se definira kao razdvajanje trbušnih mišića koji se susreću u srednjoj liniji trbuha. Drugim riječima, dijastaza je separacija vezivnog tkiva trbušnog zida. Uslijed starenja, debljine, genetski slabog vezivnog tkiva, a kod žena, nerijetko, i zbog jednog ili više poroda, bijela linija se razvlači i do nekoliko centimetara i stanjuje. […]