Radionica „Zdrava mama“

Jednom kada osvjestimo problem vrijeme je za poduzimanje koraka za rješavanje istog. A kako bi vam u tome pomogli, planirana je radionica 29.01.2022. pod vodstvom Diane Hajdo. Diana će na samom početku, u sklopu predviđenog predavanja, podijeliti svoje znanje s polaznicama, jer samo s punim razumijevanjem problema i svjesnim djelovanjem možemo efikasno napredovati u postizanju cilja.

Nakon uvodnog dijela, slijedit će stručni pregled polaznica te će Diana sa svakom individualno proći tehniku dijafragmalnog disanja koja je temelj za rehabilitaciju. A kako bi uspjeh bio zagarantiran, uz vašu neupitnu motivaciju i ustrajnost, kroz proces rehabilitacije polaznice će imati i Dianinu podršku i provjeru izvođenja vježbi i u periodu nakon radionice.

Koncept radionice:

 1. predavanje s temama:
  a) dijastaza trbušnih mišića
  b) važnost aktivacije poprečnog trbušnog mišića i zdjeličnog dna
  c) pravilno reguliranje intraabdominalnog tlaka
  d) pravilno izvođenje svakodnevnih aktivnosti majki s dijastazom (poput pravilnog dizanja i nošenja bebe)
 2. pregled polaznica:
  a) fizička provjera dijastaze, uzimanje mjera kako bi se kasnije mogao pratiti tijek rehabilitacije i evaluirati napredak
  b) provjera ostalih parametara posture, rebara, dijafragme, gluteusa, rotacije kukova i funkcionalnosti dubokih mišića trupa s namjerom izrade individualnih vježbi koje će uz osnovni plan rehabilitacije pomoći u bržem oporavku i postizanju cilja ojačanja trbušne opne
 3. individualni rad sa svakom polaznicom na učenju pravilne tehnike dijafragmalnog disanja koja je osnova za izvođenje svih daljnjih vježbi u programu rehabilitacije
 4. polaznice na mail dobivaju dodatni individualan program prilagođen rezultatima testiranja koji se radi uz osnovne rehabilitacijske vježbe
 5. praćenje polaznica kroz program rehabilitacije (provjera izvođenja vježbi)

Radionica je besplatna za polaznice uz obaveznu važeću covid potvrdu. Očekivano trajanje je 5 sati.

Pratite naš web i Facebook za daljnje informacije i detalje o načinu prijave.

Projekt je financiran od strane Grada Zagreba iz područja zaštite zdravlja.