Predavanje: Kako prepoznati neurorizično dijete i kada uputiti dječjem fizijatru

dr. med. Jelena Marunica Karšaj – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Nedjelja, 06.10.2019. u 17h u predvorju CeKaTea, Trešnjevka

Potrebno  je svako dojenče, koje je bilo izloženo čimbeniku neurorizika ( bolesti majke u trudnoći, infekcije u trudnoći, produžen/prebrz porod…), što ranije uputiti na pregled doktoru medicine – dječjem fizijatru. Dječji fizijatar, na temelju pregleda dojenčeta ( evaluacija spontane i voljne motorike, položajnih reakcija…) utvrđuje odstupanje od tipičnog neuromotoričkog razvoja.

Neuromotorička odstupanja prezentiraju se blago i jasno abnormalnim pokretima, asimetrijom, ponavljajućim nesvrsishodnim pokretima, čvrsto zatvorenim šakama, zabacivanjem glave, vratai trupa unazad, povišenim ili sniženim tonusom mišića.…

Terapijskim vježbama može se  znatno  spriječiti   odstupanje u neuromotoričkom razvoju,  a ako nije moguće, onda ga  umanjiti u najvećoj mogućoj mjeri.