Da kretnja nije smetnja

Projekt podizanja svijesti o neurorizičnim čimbenicima kod djece je usmjeren na edukaciju i podizanje svijesti u roditelja i ostalih zainteresiranih strankiu području neuromotoričkog razvoja djeteta od rođenja do predškolske dobi te ispravnog postupanja s dojenčetom u svrhu prevencije loše usvojenih obrazaca pokreta. Kroz ovaj projekt želimo povezati roditelje sa sličnim upitima i problemima, te osnažiti ovu grupaciju unutar lokalne zajednice.
Projekt je ostvaren uz financijsku potporu Grada Zagreba.

Dr. Marunica Karšaj će tijekom online radionice pokriti neurorizične čimbenike prije rođenja, za vrijeme poroda, poslije rođenja te manifestacije neuromotoričkih odstupanja u dojenčadi, a jedan dio će biti posvećen ispravnom postupanju s dojenčetom – babyhandling i najvažnijim motoričkim vježbama za pravilno usvajanje razvojnih prekretnica u dojenačko doba.
U pripremi je dodatna radionica u 2021. godini s naglaskom na manifestacije neuromotoričkih odstupanja nakon prohodavanja djeteta uz kratak osvrt na najčešće nepravilnosti kralježnice, koljena i stopala. Jedan dio će biti posvećen poligonskim igrama, bitnim za ravnotežu, koordinaciju, te savladavanje stepenica i prepreka.

Dr. med. Jelena Marunica Karšaj je specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije s višegodišnjim radnim iskustvom u području dječje neurorazvojne rehabilitacije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je položila specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije 2015. godine.
Od 2011. godine zaposlena je u KBC-u Sestre milosrdnice. JMK je autorica i ko-autorica nekoliko stručnih i znanstvenih radova iz područja dječje neurorazvojne rehabilitacije. Stekla je dodatne kompetencija putem nekoliko međunarodno priznatih edukacija iz područja neurokineziološke dijagnostike prema Vojta principu, Prechtl General Movements Assessment, Infant Motor Profile itd.
Dodatno se educirala na brojnim simpozijima, zadnje na Open Medical Institute /American Austrian Foundation, Salzburg, Rehabilitation Medicine Seminars 9-13.12.2019. godine. Članica je Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (HDFRM) pri Hrvatskom liječničkom zboru od 2011. godine, potom Europskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (ESPRM) od 2015. godine. Od 2020. godine zaposlena je u svojstvu vanjske suradnice u Poliklinici Doko, Zagreb.

Irinea Šafran, bacc. physioth. od 2010. godine radi u KBC-u Sestre milosrdnice na poliklinici za rehabilitaciju djece. Tijekom godina konstantno se educirala (temeljni NDT Bobath tečaj, baby
Bobath tečaj te 3-D pristup skoliozama prema principima C.L. Schroth), te je stekla titule: NDT Bobath terapeuta, baby Bobath terapeuta te BSPTS terapeuta.

Ana Nikolić, bacc. physioth. ima višegodišnje iskustvo stečeno u radu s novorođenčadi i djecom sa neurorizičnim i motoričkim smetnjama u KBC-u Sestre milosrdnice na poliklinici za rehabilitaciju djece. Završila je međunarodni Bobath tečaj za djecu čime je stekla titulu licenciranog NDT Bobath terapeuta.